INDEKS : lokalni (brački) nazivi

vidi također : hrvatski uobičajeni nazivi

znanstveni (latinski) nazivi

bahujača molo (Postira)

bahujača vela (Postira)

batokljun (Selca)

bena molo

bena velo (Postira)

božji kokot (Postira)

božji kokotić (Milna)

brabarica (Selca)

bravarica (Milna, Postira)

C  cikavica (Selca)

cikovac

crnoglavka (Selca)

crveni petar (Milna)

Č  čobančić (Postira)

čvrj (Selca)

Ć  ćuk

ćurlikavac (Selca)

ćuška (Postira, Dol, Selca)

D  debelokljunac (Milna)

divjo kokoš (Dol, Selca)

divjo pajka (Postira, Milna, Selca)

drozgo (Postira)

drozgoj (Milna)

dugorepica (Postira)

F   fažana

finko (Milna, Postira)

fratrić (Milna)

frošak (Postira)

frošak moli (Postira)

frošak veli (Postira)

frzelin

G  gnjurac (Selca)

golub jamor

gradeljka (Selca)

gravan (Selca)

gravon (Milna, Bol)

grdelin

gucina (Milna)

H  huhorača (Selca, Bol)

J    jajina (Postira, Dol)

jajina molo (Dol)

K   kadunjača (Dol)

kadunjača molo (Dol)

kaleb

kaleb martinac

kaleb moli (Postira)

kaleb zinski (Milna)

kalebić (Milna)

klanjavica (Postira)

kokoš divjo (Dol, Selca)

kokošor (Milna)

kokot božji (Postira)

kokotić božji (Milna)

konjska zeba (Milna, Selca)

kopoč (Postira)

kosić (Milna)

kosir mali (Selca)

košir (Milna)

kosirica (Postira)

kosirić (Milna)

kovoč (Postira)

kuckavac (Postira)

kukuviza (Milna)

L   leganj (Milna, Postira, Selca)

lugarin

lugerin

M  mali kosir (Selca)

merula

mirula

mišjor (Milna)

moli frošak (Postira)

moli kaleb (Postira)

molo bena

molo jajina (Dol)

N   nerac

nerac (Milna)

O  ora (Nerežišća)

oreb (Milna, Postira)

orebac (Selca)

ošjor (Bol)

P   pajka divjo (Postira, Milna, Selca)

perniža (Milna)

perusula (Milna)

petar crveni (Milna)

pinka (Milna)

plavčica (Dračevica)

plavka (Selca)

poklanjuša (Milna)

prda (Milna)

prdavica (Postira, Selca)

R   ranjak (Postira, Dol, Selca)

rebac (Milna)

rebac iz buže (Milna)

rebac vrhovski (Postira)

ronjako (Milna)

ružica (Postira)

S   samica (Postira)

slavić (Milna)

sniška (Milna, Postira)

sokol (Milna, Postira, Selca)

sokolić (Milna, Postira, Selca)

sova (Milna)

srobak (Milna)

srobak veli (Milna)

Š   škorcej (Milna)

škrga (Bol, Dračevica, Postira)

V   vela bahujača (Postira)

veli frošak (Postira)

velo bena (Postira)

verdun

vinor (Milna)

viver (Postira, Selca)

vlahujaca molo (Milna)

vlahunjaca (Milna)

volić veli (Milna)

vrdun

vrhovski rebac (Postira)

Z   zeba (Selca)

zeba dugorepica (Milna)

zeba konjska (Milna, Selca)

zeba žuta (Milna)

zinski kaleb (Milna)

Ž   ždrol

žuna (Selca)

žuta zeba (Milna)

žutokljunac (Selca)

žvižvić (Postira)